Электрлік техникалық зертхана

ЖВС НVТ сериядағы жоғары вольттік сынақтар жүргізетін зертхана

ЖВС НVТ автокөлік негізінде орындалған, оған Урал 4320 автокөлігі пайдаланған және зертхананың жұмысы тек қалалық жерлерде ғана емес сонымен қатар  көліктің жоғары өтімділігінің арқасында ойлы-қырлы жерлерде де жүргізіледі.

ЖВС НVТ келесі жұмыстарды орындауға арналған

 1. Шағын станцияның жабдықтарын және 35кВ дейінгі жұмыс кернеуі бар таратқыш құрылғыларды сынауға
 2. 35кВ дейінгі жұмыс кернеуі бар күштік кабелдік желілерді сынауға
 3. Жабдықтар мен алдын ала және дәл тұйықтау құралдарын пайдаланып күштік кабелдердегі зақым келген жерін анықтауға.

Зертхана келесі функцияларды орындайды:

 1. Жоғары айнымалы кернеумен сынау.
 2. Кему тоғын бақылаумен  қоса жоғары  тегістелген кернеумен сынау
 3. 0,1Гц өте төмен жиілікті жоғары кернеумен сынау (тігілген полиэтиленді оқшаулау)
 4. Оқшаулаудың кедергісін және диэлектрикалық жоғалтулардың бұрышының тангенсін өлшеу. 
 5. Күштік кабелдердің зақымдалған оқшаулауын күйдіру.
 6. Импульстік тәсілмен кабелдегі зақымданған жерге дейінгі қашықтықты өлшеу.
 7. Акустикалық тәсілмен бұзылған жерін анықтау.
 8. Индукциялық тәсілмен кабелдік желілердің трассасын анықтау және зақымданған жерді анықтау.
 9. Кабелдің қабығының зақымдалған жерін анықтау.
 10. Бір будадағы сыналатын кабелді таңдау.
 11. Күштік трансформатодың параметрлеріне төмен вольттық өлшеуді жүргізу және тұрақты тоқтың кедергісін өлшеу.
 12. Трансформаторлық майды  ойылуға сынау.
 13. Жайылу  кедергісін өлшеу.
 14. Автономдық коректену көзі бар.

 Лаборатория высоковольтных испытаний серии ЛВИ НVТ